O nas

Medical Beauty Academy jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych o numerze RSPO 268967 prowadzącą kursy zawodowe i szkolenia oraz usługi doradcze. Dostarczamy wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach systemu kształcenia ustawicznego w formie kursów zawodowych oraz kursów doskonalących i zajęć praktycznych. Specjalizujemy się w szkoleniach z zastosowaniem nowych metod i innowacyjnych technologii. Kursy prowadzone są w systemie hybrydowym online + stacjonarne. W związku z pandemią wdrożyliśmy szkolenia części teoretycznej przy pomocy platformy edukacyjnej, a szkolenia praktyczne odbywają się stacjonarnie w siedzibie placówki szkoleniowej.